2020

Thiết kế kiến trúc biệt thự
Diện tích : 280m2
Diện tích xây dựng : 145m2/sàn
Hoàn thành : 2020
Chủ đầu tư : A Hà
Vị trí  : Tp. Hưng yên
Style : Hiện đại

2020

Thiết kế nội thất căn hộ
Diện tích : 110m2
Hoàn thành : 2020
Chủ đầu tư : A Hưng
Vị trí  : Dự án Sunshine City
Style : Hiện đại

2020

Thiết kế kiến trúc nhà văn phòng
Diện tích: 110m2
Diện tích xây dựng : 110m2/sàn
Hoàn thành : 2020
Chủ đầu tư : Chú Ngọ
Vị trí  : Tp. Thái Bình
Style : Hiện đại

2020

Thiết kế nội thất văn phòng
Diện tích: 110m2
Diện tích xây dựng : 110m2/sàn
Hoàn thành : 2020
Chủ đầu tư : Chú Ngọ
Vị trí  : Tp. Thái Bình
Style : Hiện đại

2020

Thiết kế nội thất căn hộ
Diện tích : 110m2
Hoàn thành : 2020
Chủ đầu tư : A Hưng
Vị trí  : Dự án Sunshine City
Style : Hiện đại

2019

Thiết kế kiến trúc biệt thự xanh
Diện tích: 420m2
Diện tích xây dựng : 280m2/sàn
Hoàn thành : 2019
Chủ đầu tư : A Khương
Vị trí  : Khoái Châu – Hưng Yên
Style : Hiện đại

2019

Thiết kế kiến trúc nhà lô phố
Diện tích: 45m2
Diện tích xây dựng : 45m2/sàn
Hoàn thành : 2019
Chủ đầu tư : A Hùng
Vị trí  : Tp. Thái Bình
Style : Hiện đại

2019

Thiết kế nội thất biệt thự vườn
Diện tích : 280m2
Diện tích xây dựng : 185m2/sàn
Hoàn thành : 2019
Chủ đầu tư : A Hà
Vị trí  : Tp. Hưng yên
Style : Hiện đại

2019

Thiết kế kiến trúc nhà vườn
Diện tích: 320m2
Diện tích xây dựng : 95m2
Hoàn thành : 2019
Chủ đầu tư : A Đồi
Vị trí  : Tp. Hưng yên
Style : Hiện đại

2018

Thiết kế nội thất chung cư cao cấp Sai Gon Pearl
Diện tích : 230m2
Diện tích xây dựng : 230m2
Hoàn thành : 2018
Chủ đầu tư : A Quang
Vị trí  : Sài Gòn
Style : Hiện đại

2018

Thiết kế nội thất quán thưởng rượu
Diện tích : 65m2
Diện tích xây dựng : 65m2/sàn
Hoàn thành : 2018
Chủ đầu tư : A Sơn
Vị trí  : Hà Nội
Style : Hiện đại

2018

Thiết kế kiến trúc nhà phố
Diện tích: 75m2
Diện tích xây dựng : 75m2/sàn
Hoàn thành : 2018
Chủ đầu tư : Chị Bình
Vị trí  : Sài Gòn
Style : Hiện đại kiến trúc xanh

2017

Thiết kế nội thất văn phòng
Diện tích: 250m2
Diện tích xây dựng : 250m2/sàn
Hoàn thành : 2017
Chủ đầu tư : A Dũng
Vị trí  : Hà Nội
Style : Hiện đại